Szerzői jogok

 

Azzal, hogy belép a www.oncoshop.hu oldal (Onco-Shop weboldal) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az Onco-Shop weboldalon található tartalom a Aron Store Kft. szellemi tulajdona.

Az Aron Store Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az Aron Store Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.oncoshop.com oldal (Onco-Shop weboldal) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket. A jelen weboldal üzemeltetője az Aron Store Kft. (1052 Budapest, Deák tér 4.) az Onco-Shop weboldal online felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Aron Store Kft. kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Aron Store Kft. kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Aron Store Kft. ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára az Aron Store Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az Aron Store Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Aron Store Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag az Aron Store Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Aron Store Kft. harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Az áru helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat azonban az Aron Store Kft. mint Eladó átadja a szerződéses alvállalkozó szállítónak (név, kézbesítési cím, telefon).

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Aron Store Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Aron Store Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Az Aron Store Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az Aron Store Kft. termékeihez vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Aron Store Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Aron Store Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Az Aron Store Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.